Inverter Rulling På Windows Bootcamp

6 Tháng Tư, 2022
Alle de nevnte erstatningsordningene gjelder til første ordinære landsmøte, da det blir gjennomført valg for resten av ordinær valgperiode. 8.6 Landsstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Vedtak budsjett for påfølgende år og godkjenning av...