Cán tôn 9 sóng, tôn Cliplock 970 tại công trình

Cán tôn 9 sóng, tôn Cliplock 970 tại công trình

4 Tháng Mười, 2021
Cán tôn 9 sóng, tôn Cliplock 970 tại công trình – công ty Tôn thép Sáng Chinh, máy được bảo hành trong điều kiện tốt, động cơ chạy êm trong quá trình làm việc. Các cơ sở hạ tầng...