Bổ sung phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

15 Tháng Hai, 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 235/QĐ-TTg bổ sung phân công công tác đối với Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ....