Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2

15 Tháng Hai, 2020
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành xem xét cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19....