Nghe những chuyện cô bạn thời đại học của chồng kể lại mà tôi từ sốc chuyển sang chết lặng và có phần khinh thường chính chồng mình

Nghe những chuyện cô bạn thời đại học của chồng kể lại mà tôi từ sốc chuyển sang chết lặng và có phần khinh thường chính chồng mình

15 Tháng Một, 2020
Lấy chồng 2 năm rồi mà đến tận bây giờ tôi mới biết góc khuất trong con người anh. Hồi đầu tôi cứ tưởng chồng mình tốt đẹp, anh không đàn đúm tụ tập bạn bè, quanh năm suốt tháng...