Nhân viên rã đám cuối năm, lấy lý do “Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi!” liền bị chị kế toán nói một câu khiến tất cả câm nín!

Nhân viên rã đám cuối năm, lấy lý do “Tết đến rồi mọi người xả hơi thôi!” liền bị chị kế toán nói một câu khiến tất cả câm nín!

15 Tháng Một, 2020
Đám nhân viên đang mơ màng tận hưởng không khí Tết đều bị dội một gáo nước lạnh từ chị kế toán! Chẳng riêng gì dân công sở mà ngay cả học sinh, sinh viên lẫn trẻ con đều...