Nguyên mẫu Nintendo PlayStation được trả giá 31.000 USD

Nguyên mẫu Nintendo PlayStation được trả giá 31.000 USD

14 Tháng Hai, 2020
Nintendo PlaySation là thiết bị kỳ lạ nhất trong làng game, model có tuổi đời 25 năm từng được định giá 1,2 triệu USD....