‘Bệnh nghề nghiệp’ của dân nhà hàng, khách sạn

‘Bệnh nghề nghiệp’ của dân nhà hàng, khách sạn

17 Tháng Hai, 2020
VIỆT NAM - Đang ngủ, nghe tiếng điện thoại, Thắng bật dậy nói như máy:"Xin chào buổi sáng, lễ tân xin nghe"....