Truy tìm người mang virus corona đến 5 nước

Truy tìm người mang virus corona đến 5 nước

SINGAPORE - Một người dự hội nghị tại khách sạn Grand Hyatt ba tuần trước đã lây virus corona cho 10 người ở 5 nước, nhưng chưa được xác định danh tính....