Stt chia tay nhưng vẫn còn yêu lấy đi nhiều nước mắt nhất

Stt chia tay nhưng vẫn còn yêu lấy đi nhiều nước mắt nhất

18 Tháng Một, 2020
Gửi tới anh một người mang tên ” Người yêu Cũ” những Stt chia tay nhưng vẫn còn yêu buồn nhói lòng để anh biết rằng dù chia tay anh, xa anh những em vẫn còn yêu anh, nhớ về anh nhiều...