Đây là những địa chỉ khám cho con bị thấp còi, chậm tăng trưởng bố mẹ có thể tham khảo

Đây là những địa chỉ khám cho con bị thấp còi, chậm tăng trưởng bố mẹ có thể tham khảo

15 Tháng Một, 2020
Nếu con bạn có tuổi xương thấp hơn tuổi thật thì bé sẽ đối mặt nguy cơ thấp lùn, chậm tăng trưởng chiều cao trong tương lai. Rất nhiều phụ huynh thấy con mình thấp hơn so với bạn...