Tết quê nội hay Tết quê ngoại?

Tết quê nội hay Tết quê ngoại?

16 Tháng Một, 2020
Một cậu bạn của tôi từng tuyên bố: “Hoặc lấy vợ cùng quê, hoặc cùng ở Hà Nội, còn không ế, chứ vợ một quê chồng một quê, Tết nhất chạy đi chạy lại thôi cũng thấy mệt rồi”....