Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C

Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C

17 Tháng Hai, 2020
Miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C...