WHO: Việt Nam đang ứng phó tốt dịch corona

WHO: Việt Nam đang ứng phó tốt dịch corona

17 Tháng Hai, 2020
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá Việt Nam đã khởi động hệ thống ứng phó ngay từ giai đoạn đầu dịch Covid-19....