Windows mới sẽ cập nhật trong 90 giây

Windows mới sẽ cập nhật trong 90 giây

14 Tháng Hai, 2020
Người dùng sẽ không phải chờ hàng giờ đồng hồ để cập nhật Windows nữa....